Cung cấp thiết bị phần cứng IT
    01/11/2017

Với sự chi phối mạnh mẽ của công nghệ thông tin như hiện nay, việc doanh nghiệp được trang bị những thiết bị hiện đại nhất, tối tân nhất và chất lượng nhất trong quá trình làm việc sẽ giúp cho hiệu quả công việc được nâng cao rõ rệt. Tuy nhiên, với cương vị […]


Tích hợp hệ thống – giải pháp công nghệ thông tin
    25/10/2017

Doanh nghiệp bạn đã sử dụng một hệ thống phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp như ERP hay đơn giản là một hệ thống quản lý bán hàng ổn định? Tuy nhiên, bạn cần trao đổi thông tin với các đối tác thương mại, khách hàng bên ngoài. Nhu cầu này là không […]


Dịch vụ Thuê ngoài Công nghệ thông tin – IT
    29/09/2017

Công nghệ thông tin và truyền thông ngày càng trở nên quan trọng, thậm chí trở thành “yếu tố sống còn” đối với một số doanh nghiệp. Với sự phát triển như “vũ bão” của ngành IT, không theo kịp xu hướng là điều “tối kỵ” đối với sự vận hành của các cơ quan, […]