Dịch vụ Thuê ngoài Công nghệ thông tin – IT
    29/09/2017

Công nghệ thông tin và truyền thông ngày càng trở nên quan trọng, thậm chí trở thành “yếu tố sống còn” đối với một số doanh nghiệp. Với sự phát triển như “vũ bão” của ngành IT, không theo kịp xu hướng là điều “tối kỵ” đối với sự vận hành của các cơ quan, […]


3/3123