Dịch thuật
    04/10/2017

Mỗi văn bản có một công việc để làm. Tài liệu quảng cáo phải thu hút được sự chú ý của người đọc của bạn, thông cáo báo chí phải súc tích và có đủ thông tin, văn bản kỹ thuật cần thẩm quyền và cấu trúc rõ ràng, bản dịch của âm thanh và […]