(Tiếng Việt) Thư mời hợp tác đầu tư
    04/01/2018

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.


(Tiếng Việt) Expertrans BPO được tôn vinh tại Đêm doanh nghiệp 2017
    02/01/2018

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.


(Tiếng Việt) Công ty Outsourcing tại Việt Nam
    02/11/2017

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.


(Tiếng Việt) Dịch vụ thuê ngoài BPO
    02/11/2017

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.(Tiếng Việt) Expertrans BPO: Giờ là thời của xuất khẩu dịch vụ “lên ngôi”
    29/09/2017

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.