Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi

 • SỨ MỆNH

  Sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu thuê ngoài của các doanh nghiệp

 • TẦM NHÌN

  Trở thành đối tác cung cấp dịch vụ thuê ngoài được ưa chuộng

 • GIÁ TRỊ CỐT LÕI
 1.    Phát triển là động lực của thành công
 • Chúng tôi luôn đồng hành cùng sự phát triển cảu khách hàng
 • Nguồn nhân lực được xem là giá trị cốt lõi cho sự phát triển của Expertrans BPO.
 • Sự phát triến của công ty đồng nghĩa với sự tăng về doanh thu và lợi nhuận.
 1.    Dịch vụ chăm sóc khách hàng vượt trội
 • Để các dịch vụ nằm ngoài sự mong đợi của khách hàng, bất cứ việc gì bạn làm đều cần phải tạo ra được tác động về mặt cảm xúc đối với khách hàng.
 • Những giá trị khác biệt sẽ được tạo ra và chia sẻ với khách hàng
 1.    Tư duy toàn cầu
 • Tư duy toàn cầu là tư tưởng xuyên suốt toàn công ty
 • Các khách hàng toàn cầu, nguồn nhân lực toàn cầu, và tiêu chuẩn toàn cầu.
 • Chúng tôi đảm bảo tạo ra một hệ thống tiêu chuẩn toàn cầu và chuỗi giá trị toàn cầu vững bền.
 1.    Công nghệ và Sáng tạo
 • Công nghệ và Sáng tạo là con đường dẫn đến thành công.
 • Không ngừng cải tiến và đổi mới trong tất cả các hoạt động của công ty.
 • Phát triển một môi trường làm việc đầy sáng tạo.
 • Công nghệ được sử dụng để thúc đẩy sự sáng tạo.
 1.    Không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân
 • Ở Expertrans BPO, việc tạo ra những điều kiện thật tốt để cho nhân viên có thể trau dồi bản thân và nâng cao năng lực là vô cùng quan trọng.
 • Chúng tôi tôi tin tưởng chắc chắn rang mỗi nhân viên đều có nhiều những tiềm năng mà bản thân họ vẫn chưa khám phá ra. Mục tiêu của chúng tôi là giúp họ phát hiện và khai thác chúng.
 1.    Đam mê và Quyết tâm
 • Đam mê là sức mạnh dẫn mỗi chúng ta và toàn bộ công ty tiến lên phía trước.
 • Chúng ta được truyền cảm hứng bởi niềm tin vào những điều chúng ta đang làm và những mục tiêu mà chúng ta đang theo đuổi.
 1.    Chúng ta là anh em
 • Mối quan hệ cỏi mở và chân thành được xây dựng trên nền tảng của sự giao tiếp.
 • Chúng tôi tin tưởng rằng sự cởi mở và chân thành có thể tạo nên những mối quan hệ tuyệt vời nhất bởi chúng dẫn đến niềm tin và sự trung thành.
 1.    Làm việc hướng tới hiệu quả
 • Tại Expertrans BPO, chúng tôi luôn làm việc hướng tới sự hiệu quả.
 • Chúng tôi luôn tập chúng tôi luôn tập trung và nghiêm túc trong công việc
 • Chúng tôi làm việc chăm chỉ và luôn nỗ lực đạt được sự xuất sắc trong công việc
 • Chúng tôi nhận ra rằng luôn có cách để cải tiến trong mọi việc chúng tôi làm
 1.    Cam kết và Uy tín
 • Đối với các cổ dông: Tối đa hóa giá trị và lợi nhuận cho các cổ đông. Tạo ra sự phát triển bền vững, tiến hành hoạt động kinh doanh hiệu quả và đáng tin cậy trên thị trường.
 • Đối với nhân viên: Xây dựng một môi trường làm việc năng động, linh hoạt và sáng tạo để có thể thu hút và phát triển nhân tài, góp phần vào sự phát triển bền vững của Expertrans. Bảo đảm sự công bằng, minh bạch trong khen thưởng và chính sách phát triển sự nghiệp.
 • Trong việc cam kết với bản thân: Không ngừng trau dồi khả năng, kĩ năng và trình độ quản lý, duy trì và cải tiến quy tắc đạo đức của nhân viên. Không ngừng cải tiến và đổi mới công nghệ hướng theo hình ảnh hiện đại và chuyên nghiệp của Expertrans.
 1.   Chính trực
 • Expertrans luôn tin tưởng vào sự công bằng và chính trực, luôn chịu trách nhiệm, tôn trọng nguyên tắc và biết giữ lời hứa.
 • Chúng tôi luôn giữ một tinh thần nhiệt huyết, không bao giờ tự đắc trong chiến thắng hay gục ngã trong thất bại, luôn đề cao tinh thần chơi đẹp trong mọi hoạt động.
 • Expertrans BPO đủ tự tin để nói “không” với sai trái; tôn trọng và bảo vệ sự thật.